Ana Sayfa Genel Hizmet Sektörü Devrimi

Hizmet Sektörü Devrimi

1120
0
Paylaş
Hizmet Sektörü Devrimi
Hizmet Sektörü Devrimi

Etrafımızda gördüğümüz her şey hizmet sektörünün bir payı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev işlerinden otomobil satışlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Hizmet Sektörü Devrimi Bu geniş yelpaze insanların hem hizmet vermesine hem de hizmet almasına olanak tanımıştır.

 

 Hizmet Sektörü

İlk olarak ABD’de görülmektedir. Fordist üretim modeliyle ekonomik gelişme sağlanmış Ford kendi ürettiği malları aynı zamanda çalışanına satarak ülkenin refah düzeyini arttırmıştır.  Hizmet Sektörü Böylelikle hem üreterek satış yapıyor hem de ürettiği malları kendi çalışanlarına da aldırarak hizmet vermekteydi. Böylelikle zamanla endüstriyel toplumun yerini hizmet sektörüne bıraktığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça ekonominin içindeki hizmet sektörünün payı artmaktadır. Buna paralel olarak da ülkelerin gelişmişlik düzeyinin artış oranı yükselmektedir.

Hizmet Sektörü Devrimi

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin paralelinde hizmet sektörüne giriş yapmaktadır. Gelişmekte olan Türkiye’ye baktığımızda Orta Asya da temelde iki ekonomi bulunmaktaydı. İlk olarak kendi kendilerine yetme ekonomisi yani aile ekonomisi daha sonra ise askeri ekonomidir. Hizmet Sektörü Devrimi Bunun paralelinde Osmanlı devletine baktığımızda bu iki temel ekonomi görülmektedir. Osmanlı devletinde tarım sektöründe yatırım yapılırken cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi alanında meydana gelen gelişmeler hizmet sektörünün devrimini Türkiye’ye beraberinde getirmiştir.

 

 Devrimin Temeli

 

Hizmet sektörünün hızlı yükselişinin temelinde “insan” olmasıdır. İnsan temeli olması paranın hemen alınıp-satılmasını hızlandırmaktadır. Bu süreç aynı anda küreselleşmenin de etkili olmasıyla birlikte ülkelerin sınırları tamamen kaldırılmıştır. Herhangi bir ülkedeki iş insanı Çin’den en ünlü aküpüntürcüleri Türkiye’ye getirerek bu hizmetleri burada sunmaya imkânı bulmuştur. Böylelikle sağlanacak sıcak para akışı diğer ekonomik sektörlerden daha hızlı sağlanmıştır. Hizmet Sektörü Devrimi Her türlü teknolojiyle meydana gelen katının buharlaşma hali elbette ki hizmet sektörünün devriminde net olarak görülmektedir. Bu devrim diğer sektörlerin yıkılmasına neden olurken kendi imparatorluğunu ilan etmiştir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here